Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Dermatolojik Test

Dermatolojik Güvenlik Testi – Patch Test –Yama Testi

Dermatolojik güvenlik testleri, Kozmetik ürünün ciltte neden olabileceği irritasyonu-tahrişi ve ürünün cilt ile uyumluluğunu değerlendiren testlerdir. Ürünün güvenlik değerlendirmesinde önemli bir veri olarak Avrupa Bilimsel Komitesi tarafından tavsiye edilmektedir.

Patch testimiz 30 gönüllü üzerinde yapılarak istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmektedir.

Dermatolojik Etkinlik Testleri

Dermatolojik etkinlik testleri, Ürünün cilt/saç üzerindeki etkisine dair iddiaları kanıtlamak için yapılan testlerdir. Genel olarak ürüne özel olarak tasarlanmaktadır.

 

 • Yama Testi-Patch test
 • Hassas Ciltlerde Yama Testi – Sensitive Skin Patch Test
 • RIPT Testi (Repeat Insult Patch Test)
 • Ciltte Nem Tayini (Anlık Nemlendirme – 24 saat Nemlendirme)
 • Ciltte Yağ Oranı Tayini
 • Cildin Elastikiyeti Üzerine Etkinliğin Tayini
 • Ciltten Su Kaybının Belirlenmesi (Cilt Koruma)
 • Kırışıklıklar Üzerine Etkinliğin Tayini
 • Tüy Giderici Etkinlik Testi
 • Koku Giderici/Önleyici Etkinlik Testi
 • Koku Kalıcılık Testi

 

Kozmetik bir ürünün güvenliği ilk olarak formülünde kullanılan hammaddelerin seçimiyle sağlanır. Formül; kozmetik ürünün kimyasal kimliği (varsa kimyasal isim, INCI, CAS, EINECS/ELINCS dahil) ve bunların öngörülen işlevleri de dahil olmak üzere kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimini ifade etmektedir. Formülasyonlarda gerekçelendirilmedikçe kantitatif değerler aralık şeklinde verilmemelidir. Aralık şeklinde verilen konsantrasyon değerlerinde hem mevzuatsal hem de toksikolojik değerlendirmeler ve hesaplamalar maksimum değer üzerinden gerçekleştirilmek durumundadır. Doğru değerlendirme için formülde kullanılan karışımların kompozisyonlarının da belirtilmesi önem arz etmektedir.