Ambalaj

MİE PHARMA

Ambalaj

AMBALAJ SEÇİMİ

Yapılan Toplantılarda İş ortaklarımızla birlikte ürün için en uygun ambalaj seçilerek uygunluk testleri yapılır. Bu testler sonucunda ürünün içeriğinin korunmasından Tüketici müşteriye görsellik olarak sunumuna kadar olan her aşaması araştırılarak karar verilir

Karar verilen ambalaj sonrası Kutu ve etiket için gerekli grafik çalışmaları yapılarak iş ortaklarımıza ( Müşterimize ) tasarım çalışmaları paylaşılarak baskı aşaması için karar verilmesi sağlanır

Şişe; Cam, PE, PP, PET, Airless Kapak; Vidalı, Fliptop, Çakma, Şapka Kavanoz; Cam, Akrilik, PE, PP vs.
Dozaj Pompası; Parfüm, Jel, Köpük, Krem Tüp; PE, PP, Lamine Hangi ürün için ne tür bir ambalaj kullanılması ürün ve müşteri için çok önemlidir ve ürün maliyet hesapları da seçilen ambalaja göre değişmektedir.

Görsellik Kavramı

Güzellik anlayışının tarih boyunca değişen bir kavram olması, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde “güzel olanın ” hep farklı karşılanması, ve tarih boyunca değişmeyen tek şeyin ise, insanın “güzele” olan ilgisinin olması “Kozmetik” kavramının doğmasının ve bin yıllardan beri varlığını sürdürmesinin sebebi olmuştur..

Cilt ve saç temizliği, bakımı ve güzelliği konusunda uygulanan mamuller gerek geçmişte, gerekse günümüzde insan hayatında özel bir rol oynamaktalar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; insanlar daima, kişisel hayat standartları ile bağımlı olmaksızın, diğer tüketim mamullerine kıyasla kozmetik ürünlere karşı her geçen gün daha kuvvetli bir ilgi gösteriyorlar

AMBALAJIN ROLÜ

Kozmetik Sektöründe Ambalaj ise ilk çağlardan günümüze kadar kullanılan bir araç olmuş ve teknolojinin tüm gelişiminden yararlanarak günümüzdeki konumuna kavuşmuş; artık modern pazarlama ve iletişim yaklaşımlarıyla ambalajlama dağıtım, depolama, yükleme, boşaltma gibi temel işlevsel faydalarının çok ötesinde özellikle kozmetik sektöründe tasarımı taşıma, markayı tanıtma, ürünle ilgili sembolik ve yaşanmış deneyim izlerini bırakma gibi çok önemli roller üstlenmiştir

Kozmetik ürünlerinin ten ile direk temasının gerektirdiği hijyen itibariyle ambalaj bu sektör için hayati derecede önemlidir, ancak kozmetikte ambalajlamada hijyen; koruma, saklama, depolama fonksiyonları bir standart haline geldiğinden
aranan diğer özellikler estetik, taşınabilirlik, fonksiyonellik, sürdürülebilirlik, basitlik, premium kalite, detaylı bilgilendirme, kolay ulaşabilirlik olmaya başlamış; ambalaj adeta kozmetik markalarının mevcut ve potansiyel tüketiciyle iletişiminin
artırılmasında anahtar rol üstlenmiştir

PAZARLAMADA ETKİSİ

Ambalajın tüketicinin mamulü kullanımında sağladığı kolaylıklar ambalajın önemli fonksiyonlarından biridir. Tüketici aldığı ürünün ambalajının kullanım kolaylığını mutlaka göz önünde bulundurmaktadır ve satın almadaki kararlarını bu
yönde kullanmaktadır.

Örneğin ambalajın kolay taşınabilir olması, kolay açılıp kapanması, içindeki mamulü iyi muhafaza etmesi veya evde kapladığı mekânın makul olması tüketicinin dikkat ettiği önemli fonksiyonlardandır.

Kozmetik pazarlaması ise, tüketicilerin gereksinimlerini gidermek ve işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını sağlamak için, kozmetik sektöründeki ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını yöneten işletme faaliyetlerinin
görülmesidir.

Kozmetik ürünlerinin üretimi çok ciddi ve disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Planlanmış tüm aktivitelerin doğru ve eksiksiz yapılması için, yeterli bilgi ve deneyimi olan Firmamız Bu konuda gerekli ekipman personele sahiptir

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri …

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..