Fason Üretimi Planlama

MİE PHARMA

Fason Üretimi Planlama

ÜRETİM PLANLAMA

Kozmetik ve dermo kozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren MİE Kozmetik Tesisleri sizin için çalışmaya başlar.

İlk adım tanışma toplantılarımız ile atılmış olup iş ortaklarımızın projesi ve talepleri doğrultusunda iş planı hazırlanır.

Üretim Planlama müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir.

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine, hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

Hazırlanan üretim planı üretimin çıktılarının miktar ve zamanlamasını gösteren bir projeksiyondur. Üretimlerini rakiplerine göre daha başarılı biçimde planlayabilen organizasyonlardır,

Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir terminler ve teslimat süreleri ile kendilerine sağlayacakları maliyet avantajları ile rekabet avantajı sağlayarak pazar paylarını, ürün ve müşteri portföylerini istikrarlı biçimde genişletebilmektedirler. Bu nedenle, uyguladığı üretim planlama sistematiği, kurumun sürdürülebilir karlılığı için stratejik öneme sahiptir.

PLANLAMA

Ürün ömür döngüleri yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme ve lansman projelerinin planlaması, ar-ge ve iyileştirme projelerinin planlaması ile projelerin kurumsal planlara entegrasyonu bu aşama ile sağlanır.

MALZEME PLANLAMA

Siparişe üretimde son ürünlerin teslimatına yönelik verilen sözler (terminler), stoğa üretimde ise stokların tükenme zamanına dair öngörüler, Malzeme Planlama’yı hangi ürünü ne zaman hazır etmesi gerektiği konusunda tetikleyen temel faktörlerdir.

TERMİNLERE UYUM

Sipariş üretiminde terminlere uyum, stoğa üretimde ise yoka düşmeme müşteri memnuniyetini (hizmet düzeyleri) sağlamanın temel amaçlarındandır. Öte yandan üretim, depolama vb. tedarik zinciri süreçlerinin oluşturacağı maliyetlerin de minimize edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden üretim planlama kararları, üretim taleplerini karşılarken oluşabilecek maliyetleri de minimize edecek şekilde alınmalıdır. Süreçleri de bu doğrultuda yapılandırmak gerekecektir.

MÜŞTERİLERİMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMA

Müşterilerimizi hedeflerine ulaştıracak doğru hedefe ve kazanca ulaştırabilmek iyi bir planlamayla başladığını bilerek tüm ekibimizle gereken adımları atarak haraket etmekteyiz

Kalite; koşulsuz müşteri memnuniyetidir. Bu amaçla, müşterilerimizin ne istediğini anlayıp, ona en uygun çözüm önerilerini alternatifli sunmayı, kaliteli hizmet vermeyi ve müşteri memnuniyet odaklı çalışmayı,
Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak; kalite, hız ve estetik ölçüsünü yetkin ve dinamik kadromuz ile bir arada götürmeyi,
Özel markalı ürün ürettiğimiz firmalarla iletişimi devamlı geliştirmeyi ve onların beklentilerini karşılamayı,
Daha kaliteli bir hizmet için yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı,
Taahhüt ettiği işleri iyi bir ekip çalışması ile zamanında ve hatasız bir şekilde teslim etmeyi, her zaman ilke edinmişizdir.

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..