Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

ÜRETİM PLANLAMA

Kozmetik ve dermo kozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren MİE Kozmetik Tesisleri sizin için çalışmaya başlar.

İlk adım tanışma toplantılarımız ile atılmış olup iş ortaklarımızın projesi ve talepleri doğrultusunda iş planı hazırlanır.

Üretim Planlama müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir.

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine, hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

Hazırlanan üretim planı üretimin çıktılarının miktar ve zamanlamasını gösteren bir projeksiyondur. Üretimlerini rakiplerine göre daha başarılı biçimde planlayabilen organizasyonlardır,

Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir terminler ve teslimat süreleri ile kendilerine sağlayacakları maliyet avantajları ile rekabet avantajı sağlayarak pazar paylarını, ürün ve müşteri portföylerini istikrarlı biçimde genişletebilmektedirler. Bu nedenle, uyguladığı üretim planlama sistematiği, kurumun sürdürülebilir karlılığı için stratejik öneme sahiptir.

 

PLANLAMA

Ürün ömür döngüleri yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme ve lansman projelerinin planlaması, ar-ge ve iyileştirme projelerinin planlaması ile projelerin kurumsal planlara entegrasyonu bu aşama ile sağlanır.

MALZEME PLANLAMA

Siparişe üretimde son ürünlerin teslimatına yönelik verilen sözler (terminler), stoğa üretimde ise stokların tükenme zamanına dair öngörüler, Malzeme Planlama’yı hangi ürünü ne zaman hazır etmesi gerektiği konusunda tetikleyen temel faktörlerdir.

TERMİNLERE UYUM

Sipariş üretiminde terminlere uyum, stoğa üretimde ise yoka düşmeme müşteri memnuniyetini (hizmet düzeyleri) sağlamanın temel amaçlarındandır. Öte yandan üretim, depolama vb. tedarik zinciri süreçlerinin oluşturacağı maliyetlerin de minimize edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden üretim planlama kararları, üretim taleplerini karşılarken oluşabilecek maliyetleri de minimize edecek şekilde alınmalıdır. Süreçleri de bu doğrultuda yapılandırmak gerekecektir.

 

MÜŞTERİLERİMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMA

Müşterilerimizi hedeflerine ulaştıracak doğru hedefe ve kazanca ulaştırabilmek iyi bir planlamayla başladığını bilerek tüm ekibimizle gereken adımları atarak haraket etmekteyiz

Kalite; koşulsuz müşteri memnuniyetidir. Bu amaçla, müşterilerimizin ne istediğini anlayıp, ona en uygun çözüm önerilerini alternatifli sunmayı, kaliteli hizmet vermeyi ve müşteri memnuniyet odaklı çalışmayı,
Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak; kalite, hız ve estetik ölçüsünü yetkin ve dinamik kadromuz ile bir arada götürmeyi,
Özel markalı ürün ürettiğimiz firmalarla iletişimi devamlı geliştirmeyi ve onların beklentilerini karşılamayı,
Daha kaliteli bir hizmet için yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı,
Taahhüt ettiği işleri iyi bir ekip çalışması ile zamanında ve hatasız bir şekilde teslim etmeyi, her zaman ilke edinmişizdir.