Eu için CPNP Ürün Kayıt İşlemleri

MİE PHARMA

Eu için CPNP Ürün Kayıt İşlemleri

Yeni AB Kozmetik Mevzuatında Madde 13’de Avrupa merkezi Kozmetik ürün bildirimi açıklanmıştır. CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), Avrupa birliğine üye ülkelere ihraç edilecek kozmetik ürünleriniz için ücretsiz, online Kozmetik Ürün Bildirim sistemidir. Avrupa’da bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce Sorumlu Kişi tarafından elektronik ortamda CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) isimli portala her bir ürün kaydının yapılması gerekmektedir.

Sorumlu Kişi CPNP portalı üzerinden Komisyona aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar:

 • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres
 • İthalatın yapıldığı ülke,
 • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler,
 • Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri,
 • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı,
 • Ürün 1272/2008 sayılı CLP tüzüğüne göre 1A ve 1B kategorisinde CMR madde içeriyorsa, bu maddelerin Cas ve EC numaraları.

Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

İngiltere 1 Ocak 2021 itibariyle Brexit sürecini tamamladı ve İngiltere için yeni bir dönem başladı. İngiltere merkezli sorumlu kişiler bu tarihten itibaren CPNP hesaplarına erişemeyecek. Ancak, Kuzey İrlanda merkezli sorumlu kişiler erişime sahip olmaya devam edecektir. Erişim kısıtlaması sisteme beyan edilen posta kodu temelinde uygulanacaktır. Kuzey İrlanda posta kodları korunacak, kalan tüm İngiltere posta kodlarının CPNP ile bağlantısı kesilecektir.

Büyük Britanya (GB) Hükümeti Ürün Güvenliği ve Standartları Dairesi (OPSS), şirketlerin 1 Ocak 2021’den itibaren GB pazarında bulunan kozmetik ürünlerinin bildirilmesine olanak tanıyan Submit Cosmetic Portal Notification (SCPN) portalı getirmiştir.

Bundan sonraki süreçte Büyük Britanya’ya (İngiltere, İskoçya ve Galler) ihraç edilen tüm ürünlerin, SCPN (Submit Cosmetic Products Notification) bildirimlerinin yapılması aracılığıyla ürün güvenliği standartları ofisine (OPSS) bilgi vermiş olması gerekmektedir.

Submit Cosmetic Portal Notification (SCPN) Kaydı Yapılırken Ürün Güvenliği Ve Standartları Ofisine (OPSS) Bildirilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Kozmetik ürünün adı, kategorisi ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişi (RP)* bilgileri,
 • Ürün bilgi dosyasının tutulduğu adres
 • Acil durumlarda iletişim kurulacak gerçek kişinin iletişim bilgileri
 • Çerçeve formülasyon
 • Nanomateryal madde içeriği tanımı ve detayları
 • 1A veya 1B kategorisindeki kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) olarak sınıflandırılan maddelerin tanımlanması
 • Orijinal etiket ve ilgili ambalajın fotoğrafı

* Responsible Person, (UK RP) düzenlemelere uyulmasını sağlamaktan sorumlu kişi veya şirkettir. Yeni rejim altında GB pazarına yerleştirilen kozmetik ürünler için Birleşik Krallık merkezli bir Sorumlu Kişi olmalıdır. İşletmelerin, AB sorumlu kişi ayrıntıları dahil edildiği sürece, ürün etiketlerine Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi ayrıntılarını dahil etmeleri için 2 yıllık bir geçiş dönemi vardır. Bu, mevcut stokların kullanılmasına izin verecek bir uygulamadır. Sorumlu Kişinin diğer yükümlülükleri daha önce olduğu gibi kalır – Ürün Bilgi Dosyasını (PIF) saklamalı ve istendiğinde piyasa gözetim ve yürütme yetkililerine sunmalıdırlar. GB pazarına yerleştirilen ürünler için sorumlu bir kişi NI’da yerleşik olabilir. NI pazarından sorumlu bir kişi GB’de bulunamaz.

KİMLER SCPN (SUBMIT COSMETIC PORTAL NOTIFICATION) BİLDİRİMİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR? Birleşik Krallık merkezli bir sorumlu kişi (UK RP) tarafından SCPN bildirimi gerçekleştirilmektedir.

Birleşik Krallık’ta yerleşik olması gereken sorumlu kişi;

 • Üretici,
 • İthalatçı,
 • Distribütör, ürünü kendisinin olarak etiketlemesi durumunda (örneğin, marka adını kullanarak)
 • Atanmış bir şirket veya kişi (üretici veya ithalatçı tarafından yetkilendirilen) olabilir

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir. Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİELAB

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..

Whatsapp Destek