Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Etkinlik Testi

MİE PHARMA

Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Etkinlik Testi

Kozmetik ürünlerin ambalaj açılmadan belirtilen raf ömrü süresince mikrobiyolojik olarak stabil kalması gerekmektedir. Mikrobiyolojik stabiliteyi sağlamak amacıyla kozmetik ürünlere koruyucular ilave edilmektedir. Challenge test, bir kozmetik ürünün mikrobiyal gelişmeye karşı kullanılan koruyucu maddelerin performansının değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Kozmetik ürünler laboratuvar ortamında yapay bir kontaminasyon işlemine tabi tutulur.

Challenge test kapsamında aşağıda belirtilen mikroorganizma suşları kullanılmaktadır.
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)
• Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
• Escherichia coli (ATCC 8739)
• Candida albicans (ATCC 10231)
• Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)
Test işlemleri kapsamında 7, 14 ve 28. günlerde mikroorganizma sayımı yapılarak kozmetik ürünlerin antimikrobiyal korunması değerlendirilebilir.

ISO 11930 standardı kapsamında kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..