Kalite Politikamız

MİE PHARMA

Kalite Politikamız

Kalite politikası; ISO 9001 standartları gereği işletmemizin kalite ile ilgili bütün süreçlerinin etkili ve başarılı bir şekilde yönetilmesi olarak ifade edilebilir.

Bu politika kapsamında müşterilerin memnun edilmesi ve işletme şartlarının sürekli geliştirilmesi hedeflenir.

Söz konusu politika işletme üst yönetimi tarafından ilan edilen ve değişen şartlara göre sürekli güncellenen bir belge nitelindedir.

İşletmemizin web sitesinde yayınladığımız kalite politikamız çerçevesinde işletmemizin uluslararası standartlara uyumluluğu ve geçerliliği daima kontrol altına alınmaktadır.

İşletme Kalite Politikamız

  • İşletmede mevcut süreçlerin tamamında müşteri talep ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanmaya çalışılmakta ve firmamız güven vermeyi amaçlamaktadır,
  • İşletme maliyetleri minimum seviyelere çekilmeye çalışılmakta, karlılık ve teknolojik uyumluluk önemsenmektedir,
  • Personelin alanında uzman olması ve yeteneklerini tam anlamıyla ortaya koyabilmesi amacıyla oluşturulmuş çalışma şartlarına sahip olması sağlanmaktadır,
  • İşletme faaliyetlerinin tamamında kalite bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır,
  • Tedarik süreçlerinde iş birliği konusuna maksimum önem verilmektedir,
  • Ülkemizin adını uluslararası seviyede en iyi şekilde temsil edilmesi ve ekonomik kaynakların iyi bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri …

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..