Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

BAKANLIK BİLDİRİM HİZMETİ

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Kozmetik Yönetmeliği kapsamında ürünün piyasaya arzından önce ürünün orijinal ambalajı ve okunabilir ambalaj görseli ile Türkçe etiket örneklerinin Kurumun belirlediği elektronik sistemler üzerinden Kuruma sunulması gerekmektedir.

  • Bildirim işlemleri Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yürütülmektedir
  • Bildirim işlemleri için firma kaydı ve sorumlu teknik eleman (STE) kaydı yapılması gerekir.
  • Firma kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ÜTS üzerinden kozmetik ürün bildirimi için elektronik başvuru oluşturulur.

MİE Fason kozmetik Üretimi firması olarak Bakanlığa Müşterilerimizin ÜTS Firma kaydı, Üretilecek ürünlerin ÜTS kaydı, sorumlu teknik eleman (STE) kaydı tarafımızdan ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Müşterilerimizin ayrıca her ürün için yaptırması gereken

Üretilen ürünler için gerekli analizlerin yapılması Ürün güvenlik değerlendirme raporlarının hazırlanması, Serbest Satış Sertifikası alınması, Avrupa Sorumlu Kişisi ve CPNP kayıtlarının yapılması, Ürünler için Ar-ge çalışması, Ürün grafik tasarım çalışması, Etiket validasyon hizmeti, Laboratuvar ve süreç danışmanlık hizmetleri olarak gerekli şekilde destek vermektedir.

Üretici tanımı: 5324 sayılı Kozmetik Kanununa göre üretici; bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir.

ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunmak.

Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam etmek.

İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürün piyasaya arz etmek. Kozmetik Yönetmeliğinde özellikleri belirtilen kişiye kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmek.

İyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünü sağlamak.

Kozmetik Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunduğu ürün bilgi dosyasını bulundurmak.

Ürün bilgi dosyasını kozmetik istenmeyen etki (kozmetovijilans) raporları doğrultusunda güncel tutmak.

Kurumca istenilen bilgi ve belgelerin Kuruma zamanında gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermek.