Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

ÜTS ÜRÜN BİLDİRİMİ

ÜTS KOZMETİK ÜRÜN BİLDİRİMİ

Kozmetik ürünler için kullanılan ÜTS, yani ürün takip sistemi ilk kez 2016 yılında kullanılan bir veri saklama ve takip etme hizmetidir. Yapısında ürüne ait GS-1 barkod zorunlu tutulan ÜTS ürünlerin şartlara uygun bir biçimde imal edilip edilmediğini; ne zaman piyasa sürüldüklerini ve ne kadar miktarda mevcut olduğunu bilmek için inşa edilmiştir. Ayrıca ürüne ait görseller ve artworkler de ayrı ayrı istenmektedir. Ayrıca hükümet tarafından ürüne ait bileşen INCI isimleri, CAS no ve EC no istenmektedir. Kozmetik ürün bilgileri elektronik imza ile yapılmış olmalıdır.

Kozmetik firması bünyesinde Sorumlu Teknik Müdüre bir elektronik imza kaydı verilmelidir. Bildirimler, sisteme girilmeden önce elektronik imza ile imzalanıp gönderilecektir. Ayrıca bildirimler ayrı bir sistem olan EBS sistemi üzerinden ve posta ile de gönderilecektir.

  • ÜTS’nin başlıca amaçları:
  • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
  • Kozmetik ürünleri izlemek için altyapı oluşturmak,
  • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
  • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
  • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

ÜTS’NİN SORUMLULUKLARI

Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmak. 

Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte sorumlu insanlar üretilmelidir.    

İnsan sağlığına zarar vermeyecek yapıda Güvenlik ve kozmetik yürütmeliğine uygun olarak iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürünleri piyasa sunmak.

Kozmetik yönetmeliğinde bildirilen bilgi belge ve dosyaların bilgilerini bulundurmak. 

İyi imalat ile ilgili diğer mevzuata ilişkin kontrolü sağlamak.

Kurumca istenen bilgi ve belgelerin kurumumuza güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak.