Ürün Bildirimi

MİE PHARMA

Ürün Bildirimi

ÜTS KOZMETİK ÜRÜN BİLDİRİMİ

Kozmetik ürünler için kullanılan ÜTS, yani ürün takip sistemi ilk kez 2016 yılında kullanılan bir veri saklama ve takip etme hizmetidir. Yapısında ürüne ait GS-1 barkod zorunlu tutulan ÜTS ürünlerin şartlara uygun bir biçimde imal edilip edilmediğini; ne zaman piyasa sürüldüklerini ve ne kadar miktarda mevcut olduğunu bilmek için inşa edilmiştir. Ayrıca ürüne ait görseller ve artworkler de ayrı ayrı istenmektedir. Ayrıca hükümet tarafından ürüne ait bileşen INCI isimleri, CAS no ve EC no istenmektedir. Kozmetik ürün bilgileri elektronik imza ile yapılmış olmalıdır.

Kozmetik firması bünyesinde Sorumlu Teknik Müdüre bir elektronik imza kaydı verilmelidir. Bildirimler, sisteme girilmeden önce elektronik imza ile imzalanıp gönderilecektir. Ayrıca bildirimler ayrı bir sistem olan EBS sistemi üzerinden ve posta ile de gönderilecektir.

  • ÜTS’nin başlıca amaçları:
  • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
  • Kozmetik ürünleri izlemek için altyapı oluşturmak,
  • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
  • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
  • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak
ÜTS’NİN SORUMLULUKLARI

Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmak. 

Sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte sorumlu insanlar üretilmelidir.    

İnsan sağlığına zarar vermeyecek yapıda Güvenlik ve kozmetik yürütmeliğine uygun olarak iç ve dış ambalaj bilgileriyle ürünleri piyasa sunmak.

Kozmetik yönetmeliğinde bildirilen bilgi belge ve dosyaların bilgilerini bulundurmak. 

İyi imalat ile ilgili diğer mevzuata ilişkin kontrolü sağlamak.

Kurumca istenen bilgi ve belgelerin kurumumuza güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak.

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..