Fiziksel ve Kimyasal Analizler

MİE PHARMA

Fiziksel ve Kimyasal Analizler

Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi özelliklerin belirlenmesi için yapılan testlerdir. Hammadde  ve bitmiş ürünlerinizin spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek, bitmiş ürünlerinizde spesifikasyon oluşturmak için yapılan testlerin yanı sıra “içerir”/”içermez” iddialarının kanıtlanması için gerekli testler de laboratuvarlarımız tarafından yapılmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 10.05.2016 tarihinde  yayınlanan kozmetik ürünlerde “Hammadde 01.12.2020 tarihinde yine kurum kararı ile iptal edilmiştir.

Bu kılavuza göre; kullanıcı sağlığına olumsuz etkilerin önlenmesi açısından, ağır metallerin kabul edilebilir safsızlık sınır değerleri aşağıdaki parametrelere göre değişmekteydi.

 1. a) Kozmetik ürünler için sınır değerler şu şekildedir;
 • Kurşun: 20 ppm
 • Arsenik: 5 ppm
 • Kadmiyum: 5 ppm
 • Cıva: 1 ppm
 • Antimon: 10 ppm
 1. b) Diş macunları(mukoz membrana uygulanan ürün) için kabul edilebilir en yüksek sınır değerler şu şekildedir;
 • Kurşun: 1 ppm
 • Arsenik: 0.5 ppm
 • Kadmiyum: 0.1 ppm
 • Cıva: 0.2 ppm
 • Antimon: 0.5 ppm

İlgili kılavuz iptal edilmiş olsa da ağır metallerin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır. Bununla beraber iyi üretim uygulamaları koşullarına göre uzaklaştırılamayan miktarın üründe bulunması bu yasak kapsamında değerlendirilmez.

Ürün içeriğinde yer alan her bir bileşenden gelecek ağır metal safsızlıklarının tümü ürün güvenlilik değerlendirme raporu hazırlanırken değerlendirilerek kozmetik ürünün insan sağlığı için risk teşkil etmeyeceğinin gösterilmesi gereklidir. Avrupa birliğinde de bu şekilde bir yol izlenmekte olup teknik gelişmeler ışığında daha saf bileşenlerin elde edilmesine olanak sağlanması sebebi ile ağır metaller için limit verilmesine ihtiyaç kalmaması sebebiyle ilgili kılavuz iptal edilmiştir.

Laboratuvarlarımızda Yapılan Fiziksel/Kimyasal Analizler

 • Organoleptik Testler (görünüş renk, koku)
 • pH Değeri
 • Kırılma İndisi
 • Bağıl Yoğunluk
 • Viskozite
 • Allerjen Tayini
 • Etanol Tayini
 • Metanol Tayini
 • Paraben Tayini
 • Fenoksietanol Tayini
 • Benzoik Asit Tayini
 • Sorbik Asit Tayini
 • Polietilen Glikol Tayini
 • Silikon Dioksit Tayini
 • Isopropil Alkol Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, As, Hg, Sb)
 • Parafin Aranması
 • Boya Aranması
 • SLES Aranması
 • SLS Aranması
 • Aseton Aranması
 • Serbest Amonyak Aranması
 • Bağlı Amonyak Aranması
 • Domzu DNA’sı Aranması
 • Asitlik
 • Asit Değeri
 • Peroksit Değeri
 • İyot Değeri
 • Ester Değeri
 • Nem Tayini
 • Su Miktar Tayini
 • Su Aktivitesi
 • Alkol Derecesi
 • Ambalajda Ağır Metal Tayini
 • Ambalajda Pb ve Cd Tayini
 • Migrasyon Analizi
 • Ftalat Analizi
 • Toplam yüzey Aktif Madde Miktarı
 • Katyonik Aktif Madde Miktarı
 • Anyonik Aktif Madde Miktarı
 • Sabunda Nem ve Uçucu Madde Miktarı
 • Sabunda Toplam Alkali Miktarı
 • Sabunda Toplam Yağ Miktarı
 • Sabunlaşma Değeri
 • Sabunlaşmayan Madde Miktarı
 • Yağ Asidi Kompozisyonu

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir.Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİEPHARMA

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..

Whatsapp Destek