Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİMİZ

 

KOZMETİK MESUL MÜDÜR / SORUMLU TEKNİK ELEMAN

 

Kozmetik Mesul Müdür olarak da adlandırılan Sorumlu Teknik Eleman, Kozmetik mevzuatı gereği bulundurulması mecburi tutulmuş bir çalışandır.

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmeyen üreticiye on bin Türk Lirası para cezası verilir.

İç ve Dış ticarette piyasaya sunulan ürünler için imalat ve satışta nitelikli Sorumlu Teknik Eleman / Kozmetik Mesul Müdür ya da (AB sorumlu kişisi) bulundurulmalıdır.

Madde 13 — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Sorumlu Kişi görevleri gereğince tecrübeli biri olmalıdır. Ürünlerin yasalara uygun olmasından, ürünlerin insan sağlığı ve çevre için güvenli olduğundan, ürün bilgi dosyasından, güvenlik değerlendirmesinden, AB komisyonuna yapılacak bildirimlerden, distribütörlerden ve gerekli durumlarda ürünlerin piyasadan çekilmesinden mesuldür; ismi etiket üzerinde yer almalıdır.

(Değişik fıkra: RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.